Seminárna Práca

Seminárna práca predstavuje metodickú prípravu k písaniu bakalárskej, či diplomovej práce. Ide teda o písomnú, odbornú prácu, kratšieho rozsahu, v ktorej študent prejaví svoju schopnosť písať a orientovať sa v danej problematike. Problematika seminárnej práce býva viac než špecifická. Študent má tak možnosť podrobne sa zaoberať výlučne jedným konkrétnym problémom. Aj napriek jej vysoko odbornému charakteru, v seminárnej práci je povolený, okrem odborného štýlu aj esejistický štýl, a to hlavne v častiach ako sú úvod a záver.

Postup pri písaní podkladov k seminárnej práci:

  • Pri objednávke uveďte základné informácie o Vašej práci – názov seminárnej práce, konkrétnu školu, fakultu, počet strán, dátum odovzdania
  • Počas písania podkladov budete priamo komunikovať s autorom, zadáte svoje presné požiadavky kedykoľvek počas písania podkladov
  • Podklady k seminárnej práci Vám vieme napísať postupne podľa požiadaviek a podľa konzultácii týkajúcich sa práce
  • Veľmi dôležitá je pre nás vzájomná komunikácia klienta a autora, na ktorú berieme veľký dôraz
  • Výsledkom našej spolupráce je formálne a gramaticky upravený podklad Vašej práce

Nezáväzná objednávka

Polia označené hviezdou (*) sú povinné

/
/