Rigorózna Práca

Súčasťou obhajoby rigoróznej skúšky je rigorózna práca. Takúto skúšku môžu podľa zákona č. 131/2002 Z.z. vykonávať len absolventi študijných programov, ktorí získali vysokoškolský titul magister. Týmto je teda umožnené prihlásiť sa na rigoróznu skúšku v odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie alebo v niektorom príbuznom odbore.

Samotná rigorózna práca je teda písomná práca, ktorou uchádzač dokazuje, že vie kvalitne a samostatne spracovávať vedecké poznatky a prečítanú literatúru, ale tiež získavať pre účely svojej rigoróznej práce vlastné poznatky, aplikovať ich v praxi a tiež v danej písomnej práci. Samozrejmosťou je, že práca má byť originálna, teda nemala by to byť pár vetami prepísaná diplomovka alebo iná už zverejnená práca a tiež by nemala byť len súhrnom načítanej literatúry. Rozsah rigoróznej práce je väčší ako rozsah diplomovej práce. Pri písaní rigoróznej práce sa postupuje podľa smernice konkrétnej univerzity či vysokej školy, na ktorej bude práca obhajovaná.

Postup pri písaní podkladov k rigoróznej práci:

  • Pri objednávke uveďte základné informácie o Vašej práci – názov rigoróznej práce, konkrétnu školu, fakultu, počet strán, dátum odovzdania
  • Počas písania podkladov budete priamo komunikovať s autorom, zadáte svoje presné požiadavky kedykoľvek počas písania podkladov
  • Podklady k rigoróznej práci Vám vieme napísať postupne podľa požiadaviek a podľa konzultácii týkajúcich sa práce
  • Veľmi dôležitá je pre nás vzájomná komunikácia klienta a autora, na ktorú berieme veľký dôraz
  • Výsledkom našej spolupráce je formálne a gramaticky upravený podklad Vašej práce

Nezáväzná objednávka

Polia označené hviezdou (*) sú povinné

/
/