Diplomová Práca

Diplomová práca je spojená s ukončením štúdia na druhom stupni. Je záverečnou prácou a súčasť štátnej skúšky. Študent si volí tému písania práce a spracuje je na úrovni vedeckej štúdie s odborným výberom literatúry. Práca je obohatená s vhodne zvolenými vedeckými postupmi, vedeckými otázkami a hypotézami.

Diplomová práca má obvykle 40-50 normostrán. Je písaná odbornejšie v porovnaní s bakalárskou prácou. Diplomová práca taktiež obsahuje vlastný výskum, ktorý vyžaduje veľa času. Práca má presné zloženie a nesmú v nej chýbať niektoré časti.

Postup pri písaní podkladov k diplomovej práci:

  • Pri objednávke uveďte základné informácie o Vašej práci – názov diplomovej práce, konkrétnu školu, fakultu, počet strán, dátum odovzdania
  • Počas písania podkladov budete priamo komunikovať s autorom, zadáte svoje presné požiadavky kedykoľvek počas písania podkladov
  • Podklady k diplomovej práci Vám vieme napísať postupne podľa požiadaviek a podľa konzultácii týkajúcich sa práce
  • Veľmi dôležitá je pre nás vzájomná komunikácia klienta a autora, na ktorú berieme veľký dôraz
  • Výsledkom našej spolupráce je formálne a gramaticky upravený podklad Vašej práce

Nezáväzná objednávka

Polia označené hviezdou (*) sú povinné

/
/