Bakalárska Práca

Bakalárska práca je záverečnou prácou 1. stupňa vysokoškolského štúdia a jej obhajoba tvorí súčasť štátnej skúšky. Študent v nej má preukázať schopnosť tvorivo pracovať v študijnom odbore, v ktorom absolvoval študijný program. Má preukázať primerané vedomosti o problematike a uplatniť svoje schopnosti pri zhromažďovaní, interpretácii a spracúvaní základnej odbornej literatúry.

Postup pri písaní podkladov k bakalarskej práci:

  • Pri objednávke uveďte základné informácie o Vašej práci – názov bakalarskej práce, konkrétnu školu, fakultu, počet strán, dátum odovzdania
  • Počas písania podkladov budete priamo komunikovať s autorom, zadáte svoje presné požiadavky kedykoľvek počas písania podkladov
  • Podklady k bakalarskej práci Vám vieme napísať postupne podľa požiadaviek a podľa konzultácii týkajúcich sa práce
  • Veľmi dôležitá je pre nás vzájomná komunikácia klienta a autora, na ktorú berieme veľký dôraz
  • Výsledkom našej spolupráce je formálne a gramaticky upravený podklad Vašej práce

Nezáväzná objednávka

Polia označené hviezdou (*) sú povinné

/
/