Parafrázovanie

Píšete momentálne bakalársku, či diplomovú prácu? Chcete mať nízku zhodu v centrálnom registry záverečných prác? Jedinou istotou, že vaša záverečná práca testom prejde a šanca na zhodu s inou prácou sa minimalizuje, je ju napísať poctivo. Je dôležité čo najviac v práci používať parafrázovanie. Ako na to? Uvedieme Vám konkrétny príklad ako parafrázovať text.
Strieženec (1996, s. 186) definuje rodinu ako „najdôležitejšiu sociálnu skupinu, ktorá je ekonomickou, sociálnou bunkou spoločnosti s viacerými úlohami, kde jej hlavnou úlohou je reprodukcia trvania a výchova resp. socializácia potomstva.“

Parafráza daného textu môže byť:

Podľa Strieženca (1996) rodinu definujeme ako základnú formu spolužitia, ktorá plní viaceré funkcie, či už sociálne, ekonomické, pričom najpodstatnejšou povinnosťou je zabezpečenie rodiny a pôsobenie na telesný a duševný vývin človeka.

Parafráza je teda upravená myšlienka iného autora pričom zmysel tej myšlienky ostáva nezmenený. Informácie z knihy teda akoby voľne parafrázujete do vašej práce. Vtedy sa tento text nedáva do úvodzoviek a môže byť aj na celú stranu práce.

S prácou Vám vieme pomôcť prostredníctvom našich autorov, ktorí Vám vedia poskytnúť relevatné informácie aj ohľadne prafrázovania. napisemtipracu.sk

Späť na blog