Ako napísať seminárnu prácu

Máte už zadanie seminárnej práce? Stále neviete ako na to? Stále sa venujete niečomu inému a písanie seminárnej práce odkladáte? My Vám ukážeme, ako seminárnu prácu napísať.


Písanie seminárnych prác je základom pre napísanie bakalárskej práce, či diplomovej práce. Je dôležité zvládnuť ju napísať. V prípade potreby Vám vieme byť k dispozícií a pomôcť správne nasmerovať.Spracovanie práce prechádza niekoľkými etapami, ktoré do seba logicky zapadajú. K základnej štruktúre seminárnej práce patrí:


  • Obsah – ide o rozpísanie jednotlivých kapitol, ktoré seminárna práca obsahuje s číslami strán.
  • Úvod – ide o vstupnú kapitolu každej práce, v ktorej autor uvedie základné informácie o cieľoch a o obsahovej orientácií práce, o jej štruktúre a spôsobe spracovania.
  • Jednotlivé kapitolyjadro práce – samotný text práce. Poslednú kapitolu práce by malo tvoriť tzv. „jadro práce“, v ktorej autor využije poznatky získané z predchádzajúcich kapitol.
  • Záver – zhrnutie všetkých kapitol práce, výsledok písania, splnené, resp.. nesplnené zadané ciele práce
  • Zoznam použitej literatúryBibliografia – uvádza sa zoznam použitej literatúry, zoznam sa uvádza podľa priezviska autorov v abecednom poradí

Verím, že sme Vám pomohli a seminárnu prácu zvládnete napísať. Ak by sa vyskytlo niečo, s čím si neviete poradiť, sme tu pre Vás, pomôžeme, poradíme, pokojne sa na nás obráťte.

Späť na blog